پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶، ساعت

کلینیک ژنتیكژنتیک علم مطالعۀ توارث است. توارث یک روند زیستی است که طی آن والدین ژن‌هایی خاص را به فرزند/فرزندان یا نوادگان خود منتقل می‌کنند. هر فرزند ژن‌ها را از هردو والد خود به ارث می‌برد و این ژن‌ها به‌نوبۀ خود ویژگی‌ای خاص را بیان می‌کنند. برخی از این خصلت‌ها جسمانی‌اند، مانند رنگ مو، رنگ چشم، رنگ پوست و .... از دیگر سو، برخی از این ژن‌ها ممکن است حامل بیماری‌ها یا اختلالات خاصی باشند که از والدین به فرزندان منتقل می‌شود.
اطلاعات ژنتیکی در هستۀ هر سلول زنده در بدن قرار دارند. این اطلاعات را می‌توان به مثابه کتابی دانست که دربردارندۀ اطلاعاتی است که بخشی از آن، از سوی پدر و بخش دیگر از سوی مادر می‌آید.
نگرانی پدرها و مادرها از تولد فرزندی مبتلا به ناهنجاری مادرزادی یكی از مشكلات عمده خانواده هاست. این نگرانی نزد خانواده های دارای یك ناهنجاری مادرزادی بسیار چشمگیرتر است. در كلینیك ژنتیك بیمارستان رضوی به یاری متخصصین برجسته این رشته و نیز آزمایشگاه مجهز بیمارستان، خدمات مشاوره ای و اقدامات لازم برای این خانواده ها صورت می گیرد