دکتر مسعود امیدیان

متخصص اطفال و فوق تخصص نوزادان

سوابق تحصیلی
پزشک عمومی- دانشگاه علوم پزشکی مشهد- 1374
متخصص اطفال- دانشگاه علوم پزشکی مشهد- 1381
فوق تخصص نوزادان- دانشگاه علوم پزشکی مشهد- 1389

سوابق علمی
دارای حدود 5 مقاله در حوزه‌های بیماری‌های نوزادان
دارای 2 کتاب درباره بیماری‌های نوزادان
ارائه کننده سخنرانی در کنفرانس‌های احیاء و شیر مادر
مدرس دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

سوابق کاری
مسئول بخش نوزادان- بیمارستان 17 شهریور- مشهد- 1389 تاکنون
متخصص اطفال و فوق تخصص نوزادان- بیمارستان رضوی- مشهد- 1389 تاکنون
متخصص اطفال و فوق تخصص نوزادان- بیمارستان بنت الهدی- مشهد- 1389 تا 1398
متخصص اطفال و فوق تخصص نوزادان- بیمارستان مهر- مشهد- 1386 تا 1388
مسئول بخش نوزادان- بیمارستان امام زمان(عج)- مشهد- 1389 تا 1391