دکتر مریم زمانی پور

متخصص اطفال

سوابق تحصیلی
فارغ التحصیل رشته پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1372
فارغ التحصیل دکترای تخصصی اطفال از دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1379

سوابق علمی
برگزاری و ارائه سخنرانی در سمینار های احیاء نوزاد و شیر مادر بطور سالیانه در بیمارستان رضوی (1384 تا کنون)
ترجمه کتاب Manual of Neonal care ( رفرنس امتحانات فوق تخصصی نوزادان)
ارائه مقالات متعدد بهمراه پوستر در کنفرانس ها وسمینار های علمی کودکان و نوزادان
دبیر اجرایی سمینار سراسری طب نوزادان در سال 1395 
ارائه سخنرانی در مورد درمان ضد تشنج در بیماران آسفیکسی در سمینار سراسری طب نوزادان

سوابق کاری
بیمارستان امام خمینی فریمان (یکسال)
متخصص اطفال و نوزادان در ICU بیمارستان دکتر شیخ (84-79)
مسئول اجرایی و متخصص اطفال و نوزادان در بخش NICU بیمارستان رضوی(84 تا کنون)