سه شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۶، ساعت

دکتر سید مطهرکمال شجاعی

دکتر سید مطهرکمال شجاعی
سمت: معاون درمان

بورد تخصصی بیهوشی و مراقبتهای ویژه 

سوابق تحصیلی 
دکترای پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سال 1369
دکترای تخصصی بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 1376
دوره تکمیلی بیهوشی قلب - بیمارستان امام رضا (ع) سال 1384

سوابق علمی 
تدریس در زمینه های مختلف تخصصی بیهوشی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد و گناباد 
ایراد سخنرانی در برنامه های آموزش مداوم پزشکان وکنگره های بیهوشی و جراحی
عضو فدراسیون جهانی بیهوشی و مراقبتهای ویژه از سال 2008
عضو انجمن بیهوشی اروپا از سال 2011
شرکت در کنگره های جهانی و منطقه ای بیهوشی اروپا 
مشارکت در 4 طرح تحقیقاتی از سال 1377 تا کنون
عضو انجمن فوق تخصصی بیهوشی قلب ایران از سال 1389
مشارکت در ساخت DVD آموزشی احیا نوزادان در بیمارستان رضوی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد از سال 1385 تا 1386
مقالات مختلف تخصصی بیهوشی در سالهای 1377 -1385-1386 -1393(در حال تکمیل) 

سوابق کاری
مسئول فنی اتاقهای عمل و گروه بیهوشی بیمارستان موسی بن جعفر(ع) مشهد از سال 85 تا کنون 
عضو هیئت مدیره انجمن بیهوشی ومراقبتهای ویژه استان خراسان از سال 1387 تا کنون 
عضو هیئت امنای بیمارستان موسی بن جعفر (ع)
معاون آموزشی وپژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد از سال 1376 تا 1379
مسئول فنی وجانشین ریاست اتاقهای عمل بیمارستان رضوی از سال تاسیس 1384 تا کنون 
کارشناس منتخب انجمن بیهوشی در سازمان نظام پزشکی مشهد و پزشکی قانونی 
عضو هیئت اجرایی نهمین کنگره بین المللی بیهوشی کشور 
عضویت در کمیته های مختلف دانشگاهی و بیمارستانی (دانشگاه علوم پزشکی مشهد -بیمارستان رضوی)
انتخاب به عنوان پزشک نمونه انجمن های تخصصی، توسط نظام پزشکی مشهد سال 1390
عضو هیئت های اجرایی و علمی کنگره های بیمارستان رضوی از سال 84 تا اکنون
مسئول کارگروه راهبردی سلامت و درمان آستان قدس رضوی1

دانلود رزومه