سیستم یکپارچه مدیریت MIS

قبل از ورود به سیستم MIS موارد ذیل را رعایت بفرمایید.

1- ابتدا برای ورود به سیستم حتما از مرورگر Internet Explorer استفاده نمایید.

2-سپس در بخش User Name شماره پرسنلی خود و در بخش Password رمز کاربری خود را وارد نمایید.

3-لطفا پس از اتمام کار برای امنیت بیشتر حتما دکمه خروج را بفشارید.

ورود به MIS