آزمایشگاه جنین شناسی


آزمایشگاه جنین شناسی بیمارستان رضوی شامل دو بخش امبرلوژی (جنین شناسی) اندرولوژی (آماده سازی اسپرم) و PGD (تعیین جنسیت) می باشد ، در این بخش جدیدترین و به روزترین تکنیک ها و متدهای روز دنیا و در حال انجام می باشد ، از جمله کارهایی که در این آزمایشگاه انجام می پذیرد شامل:
1. IVF (لقاح مصنوعی)
2. ICSI (میکروانجکشن)
3. Haching Laser
4. فریز تخمک 
5. فریز جنین 
6. فریز اسپرم
7. TESE (نمونه برداری از بیضه جهت انجام میکروانجکشن)
8. PESA (برداشت اسپرم از مجاری اپیدیدیم بیضه)
9. PRP (تهیه پلاسمای غنی از پلاکت ، از خون خود فرد با برترین و معتبرترین کیت های جهان)
10. تعیین جنسیت
11. DNA Fragmentation Test (بررسی شکست کروموزومی اسپرم)
12. اسپرموگرام با روش های مدرن 
13. IUI (آماده سازی اسپرم جهت IUI با برترین متد)

تمام این متدها مبتی بر روش های مختص ناباروری و با پیشرفته ترین دستگاه ها و آخرین متدهای روز انجام می شود.