کنفرانس و کارگاه آموزشی بیهوشی منطقه ای

امتیازات بازآموزی

نام رشته امتیاز
متخصص بیهوشی ۵
سـامـانه جـامع آمـوزش مـداوم

برنامه کنگره

نقشه سالن

فرم ارسال نظر

*نام و نام خانوادگی:
*پست الکترونیک:
*نظر:
*کد امنیتی: