کنفرانس علمی زایمان طبیعی بعد از سزارین

زایمان سزارین بصورت به دنیا آمدن جنین از راه ایجاد برش هایی در دیواره شکمی و دیواره رحمی تعریف میشود. میزان سزارین در ایالات متحده از سال 1970 تا سال 2007 افزایش پیشرونده داشته و از 4.5 درصد کل زایمانها به حدود 31.8 کل زایمان رسیده است که از دلایل این افزایش می توان به بالا رفتن میانگین سنی مادران، استفاده وسیع از پایش الکترونیکی جنین، چاقی مادر، نگرانی از آسیب های کف لگن پس از زایمان واژینال، نگرانی در مورد شکایات مربوط به سوء تدبیر عملکردی پزشکان و ... اشاره نمود. 
برخی متخصصین نشان داده اند که میتوان بدون افزایش عوارض یا مرگ و میرپری ناتال، میزان سزارین را به نحو قابل توجهی کاهش داد. برنامه های ابداع شده جهت کاهش موارد سزارین عمدتا به آموزش پزشکان، بازنگری و ارزیابی دقیق، تشویق کارآزمایی زایمان پس از سزارین عرض قبلی ( VBAC) و محدود سازی سزارین های انجام شده به دلیل دیستوشی اشاره دارد.
از آنجاییکه سزارین قبلی درصد بالایی از علل سزارین را در ایران بخود اختصاص داده است، بیمارستان رضوی قصد دارد با هدف آموزش زایمان طبیعی بدنبال سزارین که بعنوان یکی از شاخص های بهداشتی کشور تدوین شده است و نیز تکیه بر معرفی راهکاری در جهت افزایش زایمان طبیعی، کنفرانسی در تاریخ 6 اسفند ماه 94 در بیمارستان رضوی برگزار کنداز طرف گروه زنان و زایمان بیمارستان رضوی افتخار دارم تا میزبان شما در این رویداد علمی باشیم. 

خانم دکتر فاطمه وحید رودسری
دبیر علمی برنامه      

امتیازات بازآموزی

نام رشته امتیاز
متخصص زنان و زایمان
پزشک عمومی
تمامی گرایش های مامایی
سـامـانه جـامع آمـوزش مـداوم

برنامه کنگره

نقشه سالن

فرم ارسال نظر

*نام و نام خانوادگی:
*پست الکترونیک:
*نظر:
*کد امنیتی: