نخستین سمپوزیوم علوم اعصاب رضوی

همكاران و اساتيد گرامي
با احترام باستحضار مي رساند اولين هم انديشي مشترك علوم اعصاب رضوي و كارگروه مامويت ويژه توسعه و تعالي علوم اعصاب كلان منطقه 9 در تاريخ 24 تيرماه 1395 در بيمارستان رضوي مشهد با هدف ارائه آخرین دستاوردهای علمي در زمينه علوم اعصاب از فعاليت هاي تحقيقاتي و پايه تا یافته های علمی نوین باليني و درماني با همكاري دانشگاه علوم پزشکی مشهد، آستان قدس رضوی، بیمارستان رضوی و مركز تحقيقات علوم اعصاب شفا برگزار خواهد شد.
محورهاي اصلي اين همايش نورولوژي، جراحي مغز و اعصاب، نوروفيزيولوژي، نوروپاتولوژي، نورفيزيوپاتولوژي، نورو فارماكولوژي، نورو ايمونولوژي، نورو بيولوژي مولكولي، بيوانفورماتيك در علوم اعصاب، نوروژنتيك، نوروآناتومي، نوروراديولوژي، درد و بيهوشي، ترميم عصبي، علوم اعصاب شناختي، روانپزشكي، روانشناسي، بازتواني و توانبخشي اعصاب خواهد بود.
امیدواريم با برگزاري اين همايش بتوانيم در زمينه درماني و تحقيقاتي خدمات شايسته اي را به جامعه ارائه نماييم.


دكتر سعيد هاشم زاده                                                                                                                        پروفسور علي گرجي

نقشه سالن

فرم ارسال نظر

*نام و نام خانوادگی:
*پست الکترونیک:
*نظر:
*کد امنیتی: