لیست پزشکانی که در کلینیک حضور ندارند

مراجعه کننده محترم شما می توانید لیست پزشکان را در کلینیک های زیر حضور ندارند را مشاهده نمایید.
 • کلینیک روماتولوژی
  سرکار خانم دکتر نوبخت مورخه 4/14 در کلینیک حضور ندارند
 • کلینیک بیهوشی
  جناب آقای دکتر سالاری تا اطلاع ثانوی در کلینیک حضور ندارند جانشین ایشان جناب آقای دکتر آژیر می باشند .
 • کلینیک داخلی
  جناب آقای دکتر آریان پور از مورخه 4/4 لغایت 4/6 در کلینیک حضور ندارند جانشین ایشان جناب آقای دکتر کرداری می باشند
 • کلینیک داخلی قلب و عروق
  جناب آقای دکتر حسینیان از مورخه 3/29 لغایت 4/8 در شیفت عصر در کلینیک حضور ندارند
  جناب آقای دکتر حیدری بکاولی پنجشنبه ها بعدازظهر در کلینیک حضور ندارند جانشین ایشان از مورخه 4/14 جناب آقای دکتر نعمت الهی از ساعت 17-14 می باشند 

 • کلینیک پوست
  جناب آقای دکتر علاوی طوسی مورخه 4/2 و 4/9  در کلینیک حضور دارند
  سرکار خانم دکتر میرمعصومی مورخه 4/3 لغایت 5/9 در کلینیک حضور ندارند
  جناب آقای دکتر سپهر مورخه 4/5 در کلینیک حضور ندارند

 • کلینیک داخلی مغز و اعصاب
  جناب آقای دکتر حسین خواه از مورخه 4/6 لغایت 5/15 در کلینیک حضور ندارند

 • کلینیک اطفال و نوزادان
  جناب آقای دکتر عبدالهی مورخه 4/6 در کلینیک حضور ندارند
 • کلینیک زنان و زایمان
  سرکار خانم دکتر نظرزاده مورخه های 4/23 و 4/25 در کلینیک حضور ندارند
 • کلینیک جراحی قلب
  جناب آقای دکتر بلوریان از مورخه 4/14 لغایت 5/17 در کلینیک حضور ندارند

 • کلینیک ارولوژی
  جناب آقای دکتر هژبر الساداتی از  مورخه 4/20 لغایت 5/6 در کلینیک حضور ندارند


 • کلینیک جراحی مغز و اعصاب

  جناب آقای دکتر تاج دینی از مورخه 4/8 لغایت 4/15 در کلینیک حضور ندارند  
 • کلینیک تغذیه

  جناب آقای دکتر نعمتی در تیرماه 97 مورخه 97/4/25 در کلینیک حضور دارند
  جناب آقای دکتر صفریان مورخه های 4/2 و 4/5 و 4/6 در کلینیک حضور ندارند
  جناب آقای دکتر صفریان مورخه 4/4 در کلینیک حضور دارند