لیست پزشکانی که در کلینیک حضور ندارند

مراجعه کننده محترم شما می توانید لیست پزشکان را در کلینیک های زیر حضور ندارند را مشاهده نمایید.
 • کلینیک خون و انکولوژی
  جناب آقای دکتر ثقه الاسلامی شنبه ها ، یکشنبه ها ، دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 10-8 در کلینیک حضور دارند در کلینیک حضور ندارند
 • کلینیک داخلی قلب و عروق
  جناب آقای دکتر برک پور مورخه 8/27 در کلینیک حضور ندارند
  سرکار خانم دکتر مینایی مورخه 9/11 و 9/14 در کلینیک حضور ندارند
 • کلینیک گوش و حلق و بینی
  جناب آقای دکتر قلعه نوئی در مورخه 8/24 ساعت 10:30-9:30 در کلینیک حضور دارند
 • کلینیک گوارش
  جناب آقای دکتر خسروی  روزهای سه شنبه ساعت 11-10 در کلینیک حضور دارند
 • کلینیک داخلی مغز و اعصاب
  جناب آقای دکتر حسین خواه از مورخه 6/24 لغایت 9/11 در کلینیک حضور ندارند
  جناب آقای دکتر یزدانی مورخه 8/23 در کلینیک حضور ندارند


 • کلینیک اطفال و نوزادان
  سرکار خانم دکتر میرزایی در آبان ماه مورخه های 8/28 و 8/29 در کلینیک حضور دارند
  سرکار خانم دکتر نجفی در آبان ماه مورخه های 8/21 و 8/22 و 8/24 در کلینیک حضور دارند

 • کلینیک چشم
  سرکار خانم دکتر نصرت مورخه 8/23 در کلینیک حضور ندارند جانشین ایشان جناب آقای دکتر سلطانی فر ساعت 12-8 می باشند • کلینیک زنان و زایمان
  سزکار خانم دکتر آمالی مورخه 8/24  در کلینیک حضور ندارند
  سرکار خانم دکتر مرشدی تا پایان آبان ماه در کلینیک حضور ندارند
 • کلینیک ارتوپدی
  جناب آقای دکتر محمودی قرائی از مورخه 7/15 تا پایان آبان ماه در کلینیک حضور ندارند جانشین ایشان در روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت 17-16 جناب آقای دکتر قاضی می باشند • کلینیک جراحی مغز و اعصاب

  جناب آقای دکتر آبیلی مورخه 8/15 لغایت 8/29 در کلینیک حضور ندارند • کلینیک تغذیه

  جناب آقای دکتر نعمتی در آبان ماه 97 فقط مورخه 97/8/28 در کلینیک حضور دارند