لیست پزشکانی که در کلینیک حضور ندارند

مراجعه کننده محترم شما می توانید لیست پزشکان را در کلینیک های زیر حضور ندارند را مشاهده نمایید.
 • کلینیک بیهوشی
  سرکار خانم دکتر طیرانیان مورخه 6/15 در کلینیک حضور ندارند جانشین ایشان جناب آقای دکتر اعتمادی می باشند
  جناب آقای دکتر اعتمادی از مورخه 6/27 لغایت 7/14 در کلینیک حضور ندارند جانشنی ایشان در مورخه 6/27 جناب آقای دکتر طباطبائی و در مورخه های 6/31 و 7/7 و 7/14 سرکار خانم دکتر طیرانیان و در مورخه های 7/3 و 7/10 جناب آقای دکتر سالاری و در مورخه های 7/4 و 7/11 جناب آقای دکتر آژیر می باشند
 • کلینیک نازایی
  سرکار خانم دکتر نایبی از مورخه 5/15 لغایت 6/31 در کلینیک حضور ندارند

 • کلینیک خون و انکولوژی
  جناب آقای دکتر ثقه الاسلامی از مورخه 6/12 لغایت 6/14 در کلینیک حضور ندارند
 • کلینیک داخلی قلب و عروق
  سرکار خانم دکتر مینایی از مورخه 6/6 لغایت 6/29 در کلینیک حضور ندارند
  جناب آقای دکتر رخشانی پنجشنبه ها از ساعت 11:30-10 در کلینیک حضور دارند • کلینیک پوست
  جناب آقای دکتر علاوی طوسی تا اطلاع ثانوی در کلینیک حضور ندارند

 • کلینیک گوش و حلق و بینی
  جناب آقای دکتر قهرمانی از مورخه 6/10 لغایت 6/18 در کلینیک حضور ندارند
 • کلینیک دندانپزشکی
  جناب آقای دکتر مکبری از مورخه 6/1 لغایت 6/20 در کلینیک حضور ندارند
  جناب آقای دکتر احسان شریفی تا اطلاع ثانوی در کلینیک حضور ندارند


 • کلینیک گوارش
  جناب آقای دکتر اقبالی مورخه 6/13 در کلینیک حضور ندارند
 • کلینیک داخلی مغز و اعصاب
  جناب آقای دکتر امیری مورخه 6/14 در کلینیک حضور ندارند جانشین ایشان جناب آقای دکتر آقائی حکاک می باشند
  جناب آقای دکتر امیری از مورخه 6/20 لغایت 6/27 در کلینیک حضور ندارند

 • کلینیک اطفال و نوزادان
  سرکار خانم دکتر میرزایی در شهریور ماه مورخه های 6/5 و 6/6 و 6/19 و 6/20 و 6/22 در کلینیک حضور دارند
  سرکار خانم دکتر نجفی در شهریور ماه مورخه های 6/12 و 6/13 و 6/15 و 6/26 و 6/27 در کلینیک حضور دارند ضمناً ایشان در مورخه 6/15 در شیفت عصر نیز حضور خواهند داشت
 • کلینیک جراح عمومی
  سرکار خانم دکتر عین افشار از مورخه 6/17 لغایت 6/31 در کلینیک حضور ندارند
  جناب آقای دکتر هژبرکلالی مورخه 6/15 در کلینیک حضور ندارند
 • کلینیک چشم
  جناب آقای دکتر اسماعیلی تا پایان شهریور ماه در کلینیک حضور ندارند
  جناب آقای دکتر برازنده از مورخه 6/13 لغایت 7/7 در کلینیک حضور ندارند جانشین ایشان در مورخه های 6/18 و 6/25 جناب آقای دکتر حاتمی می باشند
  جناب آقای دکتر حاتمی (متخصص چشم - فلوی فوق تخصصی گلوکوم ) روزهای یکشنبه ساعت 17-15 و روزهای پنجشنبه ساعت 10-8 در کلینیک حضور دارند


 • کلینیک زنان و زایمان
  سرکار خانم دکتر نایبی از مورخه 5/15 لغایت 6/31 در کلینیک حضور ندارند
  سزکار خانم دکتر رجبیان مورخه 6/17 در کلینیک حضور ندارند
  سرکار خانم دکتر نظرزاده مورخه6/24 و 6/26 در کلینیک حضور ندارند
 • کلینیک ارتوپدی
  جناب آقای دکتر قهرمانی از مورخه 6/10 لغایت 6/29 در کلینیک حضور ندارند


 • کلینیک نفرولوژی

  جناب آقای دکتر نجار زاده مورخه 6/14 در کلینیک حضور ندارند

 • کلینیک روانپزشکی
  جناب آقای دکتر جاویدی از مورخه 6/5 لغایت 6/20 در کلینیک حضور ندارند

 • کلینیک جراحی مغز و اعصاب

  جناب آقای دکتر شیخ نظامی مورخه 6/25 در کلینیک حضور ندارند
  جناب آقای دکتر تاج دینی از مورخه 6/10 لغایت 6/14 در کلینیک حضور ندارند
  جناب آقای دکتر رضا زارع از مورخه 6/9 لغایت 6/16 در کلینیک حضور ندارند
 • کلینیک تغذیه

  جناب آقای دکتر نعمتی در شهریور ماه 97 فقط مورخه 97/6/26 در کلینیک حضور دارند