افتخارات بیمارستان رضوی

 • تندیس برترین‌ها را در ارتقا سلامت مادر و نوزاد
  تندیس برترین‌ها را در ارتقا سلامت مادر و نوزاد

  تاریخ اخذ: 1394

  این تندیس به جهت اقداماتِ موثرِ بیمارستان رضوی در ترویج زایمان طبیعی و در نهایت ارتقاء سلامت مادر و نوزاد طی مراسمی در سالن‌ همایش‌های رازی تهران با حضور وزیر بهداشت و درمان به مدیرعامل بیمارستان رضوی اهداء شد.

 • تندیس واحد خدماتی برگزیده سبز کشور
  تندیس واحد خدماتی برگزیده سبز کشور

  تاریخ اخذ: 1390-1391

  اهدای تندیس واحد خدماتی برگزیده سبز کشور به مدیریت بیمارستان رضوی

 • تندیس اجلاس جهانی حامیان زمین
  تندیس اجلاس جهانی حامیان زمین

  تاریخ اخذ: اردیبهشت ماه 1392

  شرکت در اجلاس جهانی حامیان زمین در مرکز همایش های صدا و سیما و اهدای تندیس به مدیریت بیمارستان رضوی

 • تندیس صد برند ایرانی
  تندیس صد برند ایرانی

  تاریخ اخذ: شهریورماه 1393

  شرکت در همایش صد برند ایرانی در مرکز همایش های صدا و سیما و اهدای تندیس به مدیریت بیمارستان رضوی

 • لوح همایش صد برند ایرانی
  لوح همایش صد برند ایرانی

  تاریخ اخذ: شهریور ماه 1393

  شرکت در همایش صد برند ایرانی در مرکز همایش های صدا و سیما و اهدای تندیس به مدیریت بیمارستان رضوی

 • تندیس یادمان همایش سراسری تکریم کارفرمایان کار آفرین نمونه سازمان تامین اجتماعی
  تندیس یادمان همایش سراسری تکریم کارفرمایان کار آفرین نمونه سازمان تامین اجتماعی

  تاریخ اخذ: 1393

  اهدای تندیس یادمان همایش سراسری تکریم کارفرمایان کار آفرین نمونه سازمان تامین اجتماعی به مدیریت بیمارستان رضوی

 • تندیس واحد نمونه سبز
  تندیس واحد نمونه سبز

  تاریخ اخذ: خرداد ماه 1393

  اهدای تندیس واحد نمونه سبز از سازمان محیط زیست،اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوی به مدیریت بیمارستان رضوی

 • تندیس مرکز نمونه از سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح
  تندیس مرکز نمونه از سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح

  تاریخ اخذ: شهریورماه 1393

  اهدای تندیس مرکز نمونه از سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح به مدیریت بیمارستان رضوی

 • تندیس و لوح از شرکت Medicom آلمان
  تندیس و لوح از شرکت Medicom آلمان

  تاریخ اخذ: 1393